Träning varje dag

gör dig tillslut till en

Personlig Entreprenör 

 

"Det finns inga misslyckande bara lärsosituationer"

Föreläsningar/ Workshop kan ge dig en ögon-öppnare om vad Personligt Entreprenörskap innebär.

 

Du kanske redan är duktig att göra sådant som ger dig energi, men om du behöver mer tips så kan du fortsätta via process-utbildning eller coaching.

 

Du kan även gå in i under fliken böcker och se den litteratur som finns att själv jobba med Personligt Entreprnörskap.

Eller prova de andra energigivande

produkterna; superfood och earthing.

 

 

Kontaktuppgifter

 

Mona Nilsson

070-588 25 78

mona@vidiexitus.com

 

www.vidiexitus.com

     

 

          

 

               

   Hitta din inre kraft 

   Få vetskap om hur man kan gå förbi

   de hinder man har till sitt mål genom 

   att ändra sin kroppshållning, tankar

   och kommunikation med dig själv och

   andra. Lite tekniken till att bli en 

   Personlig Entreprenör.

   (2-3 timmar)

 

  Kommunikation

  Lär dig att få god kontakt med personer  

  snabbt och få dem att börja göra mer

  av vad du vill. Samt hur du kan hantera

  energitjuvar som kan hindrar dig att nå

  ditt mål. (2-3 timmar)

 

   Hur är det att vara sjuk 

   - och hur kan man ta sig därifrån?

   Här får ni min höra min sjukdomsresa

   och vad jag gjort för att komma till mitt 

   sprudlande friska liv.

   (2-3 timmar)   

 

 

 

                       

   Må bra under tiden

   Må bra medan du förverkliga din  

   dröm. Lär dig att se hur det stämmer

   överens med din övriga omgivning

   och hur ditt mål kommer att påverka

   ditt beteende, dina värderingar och

   din identitet genom förändringar.

   (2-3 timmar)

 

   Vad är NLP?

   Genomgång om NLP´s historia och

   grundare och NLP´s grunder och

   förhållningssätt. Dessa grunder är

   även grunder till att bli en Personlig

   Entreprenör.

   (2-3 timmar)

 

 

                

 

 

 

 

Drömworkshop

Hur du hittar vad du vill

och hur du går till väga att verkligen komma till

ditt mål.

(1 timme)

                                                                        

Utmaningsworkshop

Hur du lär dig att hantera begränsande tankbanor i livet och där du får redskap att utmana dig själv och dina vänner/kollegor under tio dagar att tänka stärkande tankebanor.

(1 timme)

 

 

 

     

         

 

 

 

Processutbildning

Efter en föreläsning eller workshop kanske du eller ni som grupp upptäcker att det behövs en mer intensiv träning i Personligt Entreprenörskap. Här kan ni använda era egna mål och få dem belysta i Personligt Entreprenörskap tekniker.

 

Hur långa tider ni behöver är individuellt från person och grupp och måluppfyllelse. Ring och beskriv era önskemål.

 

                                                                             

Coaching

Ibland behöver man få hjälp att hitta sin vilja eller få hjälp att målfokusera på det man vill. Coaching kan ske både inidividuellt och i grupp. Tekniker som används är allt från Personligt Entreprnenör till lösningsfokuserat och motivernade samtal.

 

Ring och beskriv dina önskemål så lägger vi upp en Coachingplan där ni själv jobbar emellan träffarna. Vanligtvis räcker 3-5 gånger!

 

 

 

 

 

                                     Copyright ® 2011 www.vidiexitus.com 

Vidi Exitus

erbjuder

  Föreläsningar

 Workshops

 Träning